O pomoci druhým jen nemluvíme, pomáháme!


šijeme lékařské pláště
šijeme lékařské pláště

POMÁHÁME LIDEM! – Je slogan, který zdobí záhlaví našich webových stránek a kterým se také v praxi řídíme. Při vyhlášení nouzového stavu v České republice z důvodu šíření nákazy koronavirem platil o to intenzivněji. V Milevsku máme zavedenou šicí dílnu pro výrobu sportovního oblečení. Nebyl proto žádný problém část výroby okamžitě přesměrovat na šití tolik potřebných ochranných roušek, na trhu v té chvíli absolutně nedostatkových. Naše firma zaměstnává celkem cirka 500 pracovníků. Prvořadým úkolem milevských šiček tak bylo zásobit rouškami nejprve je. To se skvěle a v krátkém časovém horizontu podařilo. A pak už mohly být milevské roušky distribuovány a nabídnuty dalším zájemcům, například stálým obchodním partnerům Otavy, v. d.

Dům s pečovatelskou službou v Sepekově
Dům s pečovatelskou službou v Sepekově

Naše firma pamatuje také na potřebné, kterým roušky darovala zcela zdarma. Nejenom seniorům z okolí Milevska, ale i v Českém Krumlově. Tam máme jednu ze svých šesti stálých provozoven. Charitativní akce proběhla ve spolupráci s obchodní partnerkou Otavy, v. d., paní Hanou Benešovou. Ta pracuje jako mezinárodní horský průvodce UIMLA a v Českém Krumlově má své kořeny a s milevskou šicí dílnou spolupracuje už řadu let.

roušky do DPS v Sepekově
roušky do DPS v Sepekově

Na šití bambusových roušek pro českokrumlovské seniory poskytla látku zdarma, roušky ušila naše šicí dílna také zdarma. Několika stovek hotových a předaných kusů tak tamním občanům výrazně usnadnilo život. Nažehlené roušky z Milevska putovaly také do Domu s pečovatelskou službou v nedalekém Sepekově, osamělým seniorům do Zbelítova a pečovatelkám do  Písku.

Do běžné produkce zařadili nyní aktuálně na milevské šicí dílně i šití lékařských plášťů.

V současné době se roušky ve výrobním družstvu Otava šijí stále dál. Pro německého zákazníka, s distribucí po celé Evropě, ale třeba i pro píseckou firmu Progress. 

Eva Taterová