Certifikáty


Hlavním posláním družstva Otava v.d. je zaměstnávání  osob zdravotně postižených (nad 50% všech zaměstnanců), zajištění vhodné práce pro tyto osoby a jejich zaškolováním a zácvikem dosáhnout jejich uplatnění v procesech. Pro práci, která je nevhodná pro osoby nebo ji tyto osoby nemohou vykonávat, je stav  pracovníků doplněn o pracovníky schopné pro výkon těchto profesí.

Integrovaný management systém

Pro trvalé uspokojení požadavků a potřeb zákazníků aplikuje Otava v.d. ve své politice a ostatních aktivitách požadavky mezinárodních norem a principů

– k řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 – certifikováno

– k ochraně životního prostředí (enviromentu) ČSN EN ISO 14 001 – certifikováno

– k principům UN Global Compact.

Politika  IMS

Politika IMS prezentuje oficiální vyjádření představenstva a managementu družstva  k celkovým dlouhodobým záměrům a směrům působnosti družstva. Politika je jedním z prvků celkové koncepce činnosti družstva. Je v souladu s výše uvedenými požadavky norem a principů. Aktuální znění politiky IMS je uvedeno zde: POLITIKA IMS.

Certifikáty kvality

Družstvo je v oblasti kvality certifikováno od roku 2000. Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 byl úspěšně obhájen a je platný do roku 2021. Recertifikační audit provedlo renomované certifikační sdružení CQS Praha – Trója a současně mezinárodní IQNet.