O společnosti


Otava, výrobní družstvo pomáhá více než 65 let zdravotně postiženým občanům s jejich uplatněním na trhu práce. Aby se výrobní družstvo mohlo podílet na utváření systému jejich pracovního uplatnění, je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotních postižených a Svazu českých a moravských výrobních družstev.  Systematickým budováním chráněných pracovních míst a uplatněním progresivních technických postupů má snahu usnadnit a zlepšit život našich zdravotně postižených spoluobčanů. Otava patří v rámci České republiky k největším zaměstnavatelům s podobným posláním a současně je poskytovatelem náhradního plnění.

Družstvo pracuje ve vlastních budovách, stále modernizuje technologická a strojní zařízení v těchto oborech:

   

 Certifikace

Bez systému řízení jakosti a jeho certifikace by družstvo nemohlo uspět na vyspělých zahraničních trzích. V roce 2000 získalo družstvo certifikát systému managementu jakosti v souladu s normou ISO 9002: 1995 pro výrobní odvětví – výrobu bowdenových kabelů, kabelových svazků a indukčních prvků. V letech 2001 a 2002 byla certifikace potvrzena prostřednictvím kontrolních auditů. V roce 2003 získalo družstvo certifikát podle normy ISO 9001: 2001. + ISO14000  – více viz CERTIFIKÁTY

Historie firmy

Výrobní družstvo vzniklo roku 1952 jako spolek kartáčníku v Písku. Později došlo ke změně na výrobní družstvo invalidů, tj. zaměstnávající osoby se sníženou pracovní schopností. Od roku 1973 má družstvo současný název – Otava, výrobní družstvo.

V současné době má Otava, výrobní družstvo 6 pracovních středisek s různým pracovním zaměřením v jihočeském kraji. Celkem zaměstnává více než 500 zaměstnanců. 

Otava, výrobní družstvo se podílí formou kooperace s několika největšími zaměstnavateli na vytváření pracovního systému pro osoby se zdravotním postižením. Cílem spolupráce je usnadnit pracovní uplatnění a zlepšit kvalitu života našich handicapovaných spoluobčanů. Samozřejmostí je nákup nových technologií, využívání progresivních technických procesů.  

Úspěchy

Díky odpovědné investiční politice po celou dobu trvání družstva, podniká družstvo v současné době ve vlastních objektech. V duchu svého poslání vybudovalo družstvo za dobu své existence šest středisek, kde pracuje přes 370 zdravotně postižených osob z celkového počtu 500 zaměstnanců. Chráněná pracoviště jsou mnohdy jedinou možností pro lidi, kteří by kvůli svému handicapu neobstáli v tvrdé pracovní soutěži se zdravými spoluobčany. Zapojení osob se zdravotním postižením má především sociální aspekt. Budoucnost chráněných dílen je závislá na podpoře státu, která je pro jejich existenci nezbytná a rozhodující.

Pravidelně získává ocenění v soutěži „Výrobní družstvo roku“ v kategorii družstev zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, Manažer roku,  Marketér roku. Každoročně se zúčastňuje veletrhu AMPER.

Největším oceněním je však trvalá důvěra našich zákazníků.