O společnosti

Výrobní družstvo vzniklo roku 1952, jako spolek kartáčníku v Písku. Později došlo ke změně na družstvo invalidů, zaměstnávající osoby se sníženou pracovní schopností. Od roku 1973 má družstvo současný název – Otava, výrobní družstvo.

Díky odpovědné investiční politice po celou dobu trvání družstva, podniká družstvo v současné době ve vlastních objektech. V duchu svého poslání vybudovalo družstvo za dobu své existence šest středisek, kde pracuje přes 370 zdravotně postižených osob z celkového počtu 500 zaměstnanců. Chráněná pracoviště jsou mnohdy jedinou možností pro lidi, kteří by kvůli svému handicapu neobstáli v tvrdé pracovní soutěži se zdravými spoluobčany.

Zapojení osob se zdravotním postižením má především sociální aspekt, ekonomický přínos je pochopitelně malý. Budoucnost chráněných dílen je proto závislá na podpoře státu, která je pro jejich existenci nezbytná a rozhodující.

Výrobní družstvo Otava v číslech

Výrobní družstvo OTAVA je členem:

UN Global Compact. 

V listopadu roku 2010 se družstvo Otava v.d. připojilo k celosvětovému hnutí OSN nazvanému Global Compact a jeho základním principům, aby tak vyjádřilo přístup k širokému tématu společenské odpovědnosti firem v globálním měřítku. Jako účastník Global Compact se Otava v.d. zavázala k dodržování deseti principů Global Compact v každodenním jednání.

Na webové stránce http://www.unglobalcompact.org si můžete, vy i naši zákazníci, přímo najít Otava v části hledání účastníků.


Otava, výrobní družstvo spolupracuje s příspěvkovou organizací Pečovatelská služba města Písku pro poskytování pečovatelských služeb pro staré a těžce zdravotně postižené občany.

  http://pspisek.cz/